ONZE DIENSTEN

Met onze jarenlange ervaring bieden wij u een service op maat voor uw onderneming.

De behoefte aan toekomstgericht denken blijkt zowel in kleine ondernemingen en organisaties als in grote bedrijven een noodzaak. De groeiende complexiteit van de wettelijke verplichtingen vraagt echter gedifferentieerd precisiewerk en een multidisciplinaire aanpak. Daarom volgen we in dit kader systematisch en praktijkgericht de fiscale, vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige actualiteit.

HJD gaat verder dan voldoen aan wat wettelijk verplicht is. Een grondige dossierkennis is het vertrekpunt om onze adviezen voor uw onderneming naar de toekomst uit te werken. Door constructief en met de kennis van uw onderneming te denken, helpen we u de groei van uw bedrijf te optimaliseren. We gaan via een persoonlijke, kritische aanpak naar een heldere communicatie voor de beste oplossing.

Onze persoonlijke aanpak blijft een van de punten waarin we ons onderscheiden. Eén vast aanspreekpunt is uw vertrouwenspersoon.

Uw doelstellingen zijn immers de weerspiegeling van uw behoefte aan individuele zekerheid op economisch en sociaal vlak.

We streven naar openheid, wederzijds respect en vertrouwen in relatie met onze klanten.

HJD biedt u op gespecialiseerd onderzoeksterrein discreet en persoonlijk vakadvies, georiënteerd op de verbetering van uw concurrentiële positie en ondernemingsresultaten.

ACCOUNTANCY

Wij zorgen voor een onberispelijke boekhouding én ondersteunen u bij uw strategische keuzes, in alle vertrouwen. Onze kennis van uw dossier speelt daarin een grote rol.

Details »

FISCALITEIT en BELASTINGADVIES

Het huidige wetgevend landschap in België wordt vaak gekenmerkt door de vele wetswijzigingen die elkaar in snel tempo opvolgen en niet steeds even consistent zijn.

Details »

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Vanaf het allereerste begin wordt een onderneming geconfronteerd met een aaneenschakeling van overeenkomsten.

Details »

FINANCIËLE BEGELEIDING en BEDRIJFSADVIES

De continue evolutie in het economisch landschap, vraagt een voortdurende opvolging en evaluatie van de huidige situatie met een zicht op de verdere uitbouw van uw onderneming naar de toekomst toe.

Details »

VERMOGENSPLANNING en –OPVOLGING

Tijdens de levensduur van een onderneming, zijn er nogal wat (persoonlijke) situaties die een grote invloed kunnen hebben op de continuïteit van uw onderneming.

Details »

STARTERSSERVICE

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist zelf of u zich laat bijstaan voor de opstart.

Details »

ACCOUNTANCY

De continuïteit van een bedrijf is een aangelegenheid waarmee verschillende financiële en wettelijke reglementeringen gemoeid zijn. De bepalingen van het boekhoudrecht hebben een dwingend karakter voor de fiscale resultaatbepalingen. Daarom zorgen wij voor een onberispelijke boekhouding én ondersteunen u bij uw strategische keuzes, in alle vertrouwen. Onze kennis van uw dossier speelt daarin een grote rol.

Bij HJD hebt u één vast aanspreekpunt: uw eigen dossierverantwoordelijke waarbij u in vertrouwen terecht kan met al uw vragen. Hij kent uw organisatie door en door wijst op de financiële en fiscale implicaties bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Tijdens onze jarenlange ervaring, werd heel wat expertise samengebracht, waarvan gretig gebruik gemaakt wordt bij de adviezen die we verstrekken. Advies en bijstand bij de oprichting van een vennootschap en dit zowel op vennootschapsrechtelijk vlak (keuze van vennootschapsvorm, statutaire beperkingen e.d.), op financieel vlak (bijstand bij het opmaken van het financieel plan), als op fiscaal vlak.

Bijstand bij de onderhandelingen in het kader van een eventuele kredietaanvraag, bij aanvraag van vergunningen, aanvraag ondernemingsnummer, BTW nummer e.d.m.

Het verifiëren en corrigeren van uw boekhouding en het verzorgen van alle wettelijke taken inzake de jaarrekening en de fiscale aangifte van uw onderneming.

Bijhouden van de boekhouding, vervullen van de wettelijke verplichtingen zoals opmaken van de BTW-aangifte, IC-listing, jaarlijkse klantenlisting, e.d. m.

U wil investeren in een nieuwe onderneming, overweegt u investeringen in de oude, wil u een nieuwe budgettering voor de volgende jaren, richt u de aandacht op de overname van een ander bedrijf... of denkt u eraan uw bedrijf te verkopen? Hoe u ook gestructureerd bent, vrij beroep, kleine, middelgrote of grote onderneming of organisatie, we helpen u verder doorheen verschillende facetten van de complexe juridische bepalingen zoals de overname van een eenmanszaak, de oprichting en vereffening van vennootschappen, ... Een bedrijf leiden volgens juridische normen is immers een voorwaarde voor een gezond beleid.

Deze bijstand realiseren we onder andere via:

 • winstberekening
 • balans en resultatenberekening
 • jaarrekening
 • tussentijdse rapportering en prognose
 • budgetopmaak en opvolging

FISCALITEIT en BELASTINGADVIES

Het huidige wetgevend landschap in België wordt vaak gekenmerkt door de vele wetswijzigingen die elkaar in snel tempo opvolgen en niet steeds even consistent zijn.

Wij zorgen voor een fiscaal advies gebaseerd op een grondige kennis van uw dossier, gecombineerd met onze boekhoudkundige, juridische en financiële expertise en rekening houdend met de steeds wijzigende wetgeving. Ons advies wordt afgetoetst vanuit deze verschillende invalshoeken.

We verstrekken u tijdig de nodige informatie omtrent wetswijzigingen en bieden onze diensten aan om eventuele bijsturing voor te stellen.

Elke klant wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van wetswijzigingen die voor hem concreet van belang kunnen zijn. Via onze nieuwsbrief streven we er tevens naar om een algemeen overzicht te geven van significante evoluties op het vlak van wetgeving die een impact kunnen hebben op het ondernemerschap.

 • Het opmaken van de fiscale aangifte
 • Het verstrekken van fiscaal advies
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
 • Optimalisatie van belastingen
 • Tussentijdse rapportering en prognose
 • Budgetopmaak en opvolging

Ook op vlak van BTW hebben we heel wat expertise in huis.
We bieden u eveneens advies met betrekking tot andere indirecte belastingen, successierechten, registratierechten en zoveel meer.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Vanaf het allereerste begin wordt een onderneming geconfronteerd met een aaneenschakeling van overeenkomsten.
Oprichtingsaktes, aankoop- en verkoopovereenkomsten, huur- en verhuurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten,... Correcte afspraken vanaf het begin zijn zeer belangrijk, zodat u geen risico loopt wanneer het fout dreigt te gaan.

Onze boekhoudkundige, fiscale en financiële adviezen worden steeds gesteund op een correcte juridische onderbouw.

Wettelijke opdrachten:
Het opmaken van accountancy verslagen door de wet voorzien, bij omzetting van vennootschapsvorm, bij fusie en splitsingen van vennootschappen, bij vereffening van vennootschappen, bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht van aandeelhouders bij kapitaalsverhoging.

Bijstand verlenen aan vennoten bij hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Advies bij het overlaten van de onderneming aan de volgende generatie of aan een derde.

FINANCIËLE BEGELEIDING en BEDRIJFSADVIES

De continue evolutie in het economisch landschap, vraagt een voortdurende opvolging en evaluatie van de huidige situatie met een zicht op de verdere uitbouw van uw onderneming naar de toekomst toe.

Uw kernactiviteit bestaat in het uitbouwen van uw onderneming. Dit betekent dat u risico neemt om dit te realiseren. Op basis van goed gekende cijfers helpen we u bij het identificeren, kwantificeren en beheersen van uw risico's.

Om u op dit vlak zo goed mogelijk te begeleiden maken we gebruik van:

 • opmaak financieel plan
 • bijstand overname of opstart van uw activiteit
 • opmaak haalbaarheidsstudies en bijstand kredietaanvragen
 • opportuniteitsstudie opstart vennootschap
 • waardebepaling van ondernemingen
 • ‘second-opinion’ doorlichting balans en jaarrekening

VERMOGENSPLANNING en –OPVOLGING

Tijdens de levensduur van een onderneming, zijn er nogal wat (persoonlijke) situaties die een grote invloed kunnen hebben op de continuïteit van uw onderneming.

‘Denk vroeger aan later’ is dus niet zomaar een uitspraak maar vraagt aandacht, zelfs vanaf het allereerste begin van de onderneming.

Vermogensplanning gaat ook meestal verder dan alleen de onderneming, ze wordt sterk beïnvloed door de persoonlijke levenssfeer. Vandaar dat wij het grootste belang hechten aan de vertrouwensrelatie die bestaat tussen u en uw eindverantwoordelijke bij HJD.

We luisteren naar uw concrete wensen. Op basis van het huwelijkscontract, schenking, testament of via een tussenschakel van een controlevehikel, of nog beter een combinatie van dit alles, wordt een advies gegeven dat aansluit bij uw concrete wensen.

De continue evolutie vraagt ook hier een blijvende opvolging van uw dossier, een advies vandaag gegeven kan door omstandigheden een totaal andere aanpak verlangen, om de door u vooropgestelde wensen te realiseren.

STARTERSSERVICE

Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook een noodzaak. U beslist zelf of u zich laat bijstaan voor de opstart.

Als beginnende zelfstandige hebt u een pak vragen. In een eerste gesprek geven wij antwoord op uw volgende vragen zoals:

 • Keuze tussen eenmanszaak of vennootschap
 • Welke vennootschapsvorm
 • Praktische vragen :
  • Inschrijving in KBO (Kruispuntbank ondernemingen)
  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Activering BTW-nummer
  • Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen

Voor een optimale dienstverlening doen we eveneens beroep op externe partners, echte specialisten in het vakgebied.
Milieuproblematiek: Ecomab bvba

Wie zijn we

Marnix De Muynck

Zaakvoerder/vennoot
Belastingconsulent

Anne Marie De Smet

Zaakvoerder/vennoot
Accountant-Belastingconsulent

Karolien Devos

Zaakvoerder/vennoot
Accountant-Belastingconsulent


Mieke Van Maele

Christine Damme

Liesbeth Delva

Edwin Bruggeman

Accountant - Belastingconsulent


Debbie Dierckx


Historiek

Het kantoor werd opgericht in het jaar 1922. Sinds 1922 tot op de dag van vandaag heeft het kantoor zich steeds uitgebreid en legt zich toe op het streven naar een correcte en efficiënte dienstverlening, waarbij uw onderneming centraal staat.

In 2010 kreeg het kantoor de naam "HJD Accountants & Belastingconsulenten".

De huidige vennoten/zaakvoerders zijn :

 • Marnix De Muynck (sinds 1995) is belastingconsulent en was lesgever fiscaliteit bij Syntra West.
 • Anne Marie De Smet (sinds 2010), is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, richting accountancy aan de UFSIA. Zij is accountant en belastingconsulent.
 • Karolien Devos (sinds 2012) is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, (EHSAL) en fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool. Zij is accountant en belastingconsulent.

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven
31/12/2016

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwigheden 2016

31/12/2015

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwigheden 2015

31/12/2014

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwigheden 2014

31/12/2013

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwigheden 2013

Contacteer Ons

Een eerste gesprek is altijd gratis.

HJD Accountants & Belastingconsulenten BVBA
Autobaan 2F1.01
8210 LOPPEM
T: +32 (0)50 40 63 80
F: +32 (0)50 38 46 92

Als je voor het gebouw staat, dan neemt u best de meest linkse deur. We bevinden ons op de eerste verdieping.

© 2016 HJD Accountants & Belastingconsulenten
Accountancy, Fiscaliteit en belastingsadvies, juridische ondersteuning, financiële begeleiding en bedrijfsadvies, vermogensplanning en opvolging, startersservice